Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Scrisoare cu observaţiile CNA la Codul insolvenţei

downloadMembrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au hotărât să trimită Comisiilor de Cultură ale Parlamentului o scrisoare cu observaţiile CNA la Codul insolvenţei.
Scrisoarea, care va fi transmisă Parlamentului, a fost votată în unanimitate de membrii CNA, după dezbateri care s-au desfăşurat pe parcursul mai multor ore, în şedinţele Consiliului de marţi şi joi.
“În calitatea sa de autoritate de reglementare, CNA a reuşit, după o şedinţă destul de lungă, să realizeze un punctaj în care să etaloneze fiecare reglementare existentă în legislaţia în vigoare cu tot ceea ce articolul 81, alineatul 3 nu reuşeşte să surprindă şi să dea foarte clar ca metodologie”, a afirmat preşedintele CNA, Laura Georgescu.
Aceasta a explicat că ANCOM trebuie să fie înştiinţat, după CNA, că un radiodifuzor a intrat în procedura de insolvenţă şi că în OUG 91/2013 nu este specificat cine anunţă prima dată acest fapt.
Totodată, Georgescu a precizat că un aspect formulat în scrisoare vizează faptul că, deşi suspendarea (n.r. unei licenţe audiovizuale), nu este definită ca atare în Legea Audiovizualului, Codul insolvenţei începe prin a defini acest termen şi cele două acte normative trebuie corelate.
În documentul transmis Parlamentului, CNA precizează că, în elaborarea art. 81 (3) cu privire la suspendarea licenţei audiovizuale pentru un radiodifuzor care a intrat în insolvenţă până la aprobarea planului de reorganizare judiciară “CNA nu a fost consultată cu privire la conţinutul articolului menţionat”.
Referitor la sintagma “condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe”, prevăzute la art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013, CNA sesizează “că nu sunt nici determinate şi nici predictibile condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza serviciul de programe”, motiv pentru care textul nu satisface cerinţa impusă oricărui act normativ să instituie “reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă”.
Cu privire la efectele suspendării licenţei audiovizuale, prin scrisoare se semnalează Parlamentului că, urmare a suspendării de drept a licenţei audiovizuale, CNA ar trebui să comunice distribuitorilor de servicii retransmise prin reţele de cablu, satelit şi de tip IPTv încetarea retransmisiei serviciului de programe în cauză şi, de asemenea, să comunice Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în vederea suspendării şi a licenţei de emisie, dacă este cazul.
Membrii CNA menţionează că radiodifuzorul a cărui licenţă a fost suspendată trebuie să includă în planul de reorganizare condiţiile de difuzare, ceea ce echivalează cu modificarea condiţiilor pe care şi le-a asumat la obţinerea licenţei, întrucât licenţa audiovizuală reprezintă dreptul de a difuza într-o anume arie un anumit program, în anumite condiţii tehnice.
Totodată, membrii CNA consideră că, având în vedere că debitorul are calitatea de titular al unei licenţe audiovizuale, licenţe de emisie sau, după caz, al unui aviz de retransmisie, planul de reorganizare ar trebui supus aprobării prealabile a Consiliului Naţional al Audiovizualului şi, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.