Categories
Asigurări sociale Medici/personal medical Ştiri

Acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite

downloadÎn Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013, a fost publicată Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 6/2013 pentru aprobarea procedurilor şi condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite.
Conform actului normativ, pot solicita acordarea unor ajutoare financiare ori de altă natură medicii care sunt membri ai Colegiului Medicilor din România şi care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) fac dovada faptului că anumite cheltuieli legate de starea lor de sănătate nu pot fi acoperite de asigurările sociale sau de veniturile pe care ei le realizează ori care, datorită caracterului lor intempestiv, nu pot fi acoperite;
b) fac dovada unor situaţii sociale deosebite pe care, din veniturile realizate şi în raport cu situaţia concretă, nu le pot susţine financiar.
Cererea pentru acordarea unui ajutor financiar se poate face de către medicul respectiv, de către un alt membru al Colegiului Medicilor din România, de către o rudă a acestuia ori de către persoana fizică sau juridică în grija căreia se află medicul aflat în dificultate. În cerere se va indica modalitatea concretă în care persoana respectivă doreşte să intre în posesia sumei respective, respectiv contul bancar. Dacă cererea este făcută de o altă persoană decât medicul respectiv, această persoană va indica în cerere toate datele sale de identificare şi, prin cererea formulată, se va obliga să folosească suma aprobată conform scopului pentru care a fost solicitată şi aprobată, precum şi să facă dovada modului în care sumele au fost folosite.
Principalele forme de întrajutorare care pot fi acordate sunt următoarele:
a) acordarea unei sume de bani;
b) acoperirea costurilor parţiale sau totale cu medicamentele;
c) acoperirea costurilor totale sau parţiale ale unor servicii medicale complexe neacoperite de sistemul social de asigurări sociale de sănătate;
d) acoperirea unor costuri legate de ameliorarea stării de sănătate neacoperite de sistemul social de asigurări sociale de sănătate.