Categories
Asigurări sociale Dreptul proprietăţii Ştiri

CAS pentru veniturile obţinute din chirii, de la 1 ianuarie 2014

52341052a8d30De la începutul anului 2014, impozitarea se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, precum închiriere, închirierea locuinţelor proprietate personală în scop turistic sau arendă.

Baza de calcul lunară pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară şi nu poate depăşi cinci salarii medii brute.
MFP menţionează că persoanele care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţie de asigurări sociale la sistemul de pensii.

Obligaţiile anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraţiilor privind venitul realizat depuse de către contribuabili până în 25 mai a anului următor celui de impunere, de organul fiscal competent, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, prin decizie de impunere anuală.