Categories
Financiar bancar Legislaţie utilă

Circulara 29/2013 – rata dobânzii de referinţă a BNR

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CIRCULARĂ
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 30 septembrie 2013,
Banca Naţională a României hotărăşte:

Începând cu data de 1 octombrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,25% pe an.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 30 septembrie 2013.
Nr. 29.