Categories
Acţiunea civilă

4 lucruri pe care ar trebui să le ştim despre un proces

Se schimbă competenţa de la Judecătorii la Tribunale

Noul Cod de Procedură Civilă mai aduce o modificare substanţială: de acum tribunalele vor fi instanţele unde se vor judeca în prima instanţă procesele. Dacă până acum mai toate procesele civile îşi începeau cursul la judecătorii, acum cele mai multe vor începe la tribunal.

În competenţa judecătoriilor va intra soluţionarea cauzelor de valoare mica şi/sau de complexitate redusă, dar de o mare frecvenţă în practică. Dacă până acum procesele care aveau o valoare estimată în bani de peste 500.000 lei se judecau direct la tribunal, acum acest prag a fost coborât la 200.000 lei.

 

Procesele judecate numai pe fond şi apel

Noul cod mai aduce o noutate si, anume, faptul că majoritatea proceselor civile se vor judeca în două faze –  fond şi apel. Astfel dacă un proces este judecat pe fond la judecătorie, el se va termina în apel la tribunal, în general fără posibilitatea de recurs la Curtea de Apel sau Curtea Supremă.

În principiu, procesele vor parcurge etapele judecăţii în prima instanţă şi în apel. Deseori, hotărârile pronunţate în apel vor fi definitive. Recursul rămâne o cale extraordinară de atac, deschisă pentru probleme de drept, respectiv pentru a se asigura corecta interpretare a legii de către instanţe, în principal în cazul litigiilor al caror obiect depaşeste o anumita valoare – 1.000.000 lei.

 

Verificarea prealabilă a procesului

O altă modificare adusă de Noul Cod este şi faptul că, dacă până acum când era deschisă o acţiune civila, petentul era înştinţat şi când se va judeca primul termen, acum însă, înainte ca să fie fixat primul termen, instanţa va înştiinţa partea adversă, iar termenul va fi fixat numai după ce se depune întâmpinarea părţii adverse.

Explicaţia acestui aspect este următoarea:  “Programul informatic ECRIS ţine cont de încărcatura de dosare deja alocată unei anumite instanţe, atunci când stabileşte termenul de la care va începe verificarea dosarelor înregistrate pe Noul Cod de Procedură Civilă.”

Ca urmare, aceasta verificare, ca si procedura prealabila scrisa, care consta in comunicarea cererii de chemare in judecata catre parat, a intampinarii depuse de parat catre reclamant si, daca este cazul, in depunerea unui raspuns la intampinare de catre reclamant, nu vor incepe imediat dupa intrarea in vigoare a Noului Cod, ci treptat, pe masura ce instantele vor rezolva dosarele inregistrate potrivit legii vechi.

 

Citarea părţilor prin e-mail

Potrivit art. 154 NCPC, citarea partilor se poate face in mai multe moduri: direct prin agenti procedurali ori salariati ai instantei, prin posta cu scrisoare recomandata (“cu continut declarat si confirmare de primire”), prin servicii de curierat rapid sau prin executor judecatoresc.

Codul de Procedură întroduce ca titlu de noutate şi posibilitatea citării părţilor prin e-mail, ”Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poşta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. În vederea confirmarii, instanţa, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care va conţine: denumirea instanţei, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea şi indicarea actelor comunicate”, prevede articoul 154 din Noul cod.