Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Adoptarea proiectului de lege cu privire la gospodărirea deşeurilor radioactive

downloadGuvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, care prevede printre altele obligaţia de consultare şi participare a publicului în adoptarea deciziilor referitoare la managementul deşeurilor radioactive.

“Principalele modificări şi completări pe care actul normativ le aduce actualului cadru legislativ aplicabil managementului deşeurilor radioactive vizează, în special, aspecte referitoare la: regimul exportului şi transferului intracomunitar de deşeuri radioactive şi combustibil uzat, rolul şi responsabilităţile autorităţii de reglementare competente, răspunderea titularilor de autorizaţii nucleare şi a statului, autoritatea naţională responsabilă pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, programul naţional de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, obligaţia de consultare şi participare a publicului în adoptarea deciziilor referitoare la managementul deşeurilor radioactive, principiile care stau la baza gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat”, informează Guvernul într-un comunicat de presă.

Proiectul de lege va fi înaintat Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare în procedură de urgenţă.