Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea legii privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

senat
În cadrul şedinţei plenului de luni, senatorii au aprobat proiectul care modifică Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, în sensul punerii în acord cu legislaţia Uniunii Europene în domeniu.

Astfel, au fost modificate alin. 1-6 ale articolul 88 din lege în sensul că autorităţile competente emit un mandat european de arestare atunci când, faţă de natura infracţiunii săvârşite, vârsta şi antecedentele penale ale persoanei, precum şi alte împrejurări ale cauzei, consideră oportună emiterea unui astfel de mandat.

De asemenea, trebuie să fie întrunite mai multe condiţii – persoana solicitată să se afle pe teritoriul unui alt stat membru al UE, mandatul de arestare preventivă sau cel de executare a detenţiunii pe viaţă sau a închisorii să fie valabil, nu a intervenit prescripţia răspunderii penale sau a executării pedepsei ori amnistia sau graţierea, sau atunci când arestarea şi predarea sunt solicitate.

Modificările operate în Legea 302/2004 au drept scop reducerea numărul mandatelor europene de arestare emise de instanţele române, dar şi acela de a maximiza alternativa delegării executării pedepselor aplicate de instanţele române pe teritoriile altor state.