Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Prevederi privind achiziţia terenurilor agricole de către persoane fizice

download (1)Potrivit avocatului Cristian Popescu, proiectul de lege privind tranzacţiile cu terenuri agricole în extravilan va bloca total piaţa funciară, unele prevederi neputând fi transpuse în practică, şi va transforma România în cea mai restrictivă piaţă din UE din acest punct de vedere.
Proiectul de lege privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, precum şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, prevede că persoanele fizice nu vor putea deţine mai mult de 100 de hectare de teren agricol extravilan şi că pentru a putea cumpăra, cetăţenii români sau cei din UE trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv să ateste că au cunoştinţe în domeniul agricol sau că au activat minim 5 ani în acest sector.
Proiectul mai prevede că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole extravilane se face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendaşilor, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani, care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ – teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi statului, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin lege.