Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Circulaţia pe drumurile publice

descărcarePrin proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, au fost preconizate schimbări care au în vedere punerea de acord a prevederilor OUG nr. 195/2002, republicată [referitoare la căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei], cu dispoziţiile constituţionale.

Potrivit proiectului, fostul proprietar are obligaţia de a notifica autorităţii competente, în scris, înstrăinarea vehiculului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii dreptului de proprietate, urmând ca aceasta să facă menţiunea corespunzătoare în evidenţe şi să înscrie noul proprietar ca utilizator al vehiculului.

De asemenea, în situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), operează de drept suspendarea înmatriculării vehiculului. În cazul în care, până la transcriere, intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate, termenul curge de la data primei transmiteri.