Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Combaterea şi prevenirea răspândirii dăunătorilor prin mijloace aviochimice

daunatori
Lucrările de prevenire şi combatere a răspândirii dăunătorilor în păduri sunt obligatorii pentru toţi proprietarii de păduri.

Singura modalitate eficientă de realizare a lucrărilor de prevenire şi combatere a dăunătorilor este metoda de combatere aviochimică.

Proprietarii privaţi de fond forestier ce deţin o suprafaţă mai mică de 30 ha nu au capacitatea financiară şi nici mijloacele tehnice pentru a efectua lucrările de combatere şi prevenire a răspândirii dăunătorilor prin mijloace aviochimice, deoarece suprafeţele mici deţinute în proprietate privată nu pot susţine prin venituri aceste lucrări.

Astfel, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus dezbaterii publice proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat reprezentând contravaloarea lucrărilor de combatere şi prevenire a răspândirii dăunătorilor prin mijloace aviochimice efectuate în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice a cărui mărime pe proprietar nu depăşeşte suprafaţa de 30 ha.

Potrivit proiectului, alocarea acestor ajutoare de stat contribuie la asigurarea efectuării la timp şi de calitate, într-un mod unitar, a lucrărilor de combatere aviochimică pe toate suprafeţele infestate şi la păstrarea stării de sănătate a pădurii.

Acest lucru va avea drept rezultat evitarea răspândirii dăunătorilor în alte arborete sănătoase situate limitrof celor afectate.

Proiectul de act normativ va conduce la sporirea capacităţii proprietarilor de păduri de a asigura bunuri şi servicii specifice pădurii, comunităţilor locale, în baza rolului multifuncţional al pădurilor.

De asemenea, proiectul de act normativ va conduce la asigurarea menţinerii stării de sănătate a pădurilor şi, implicit, la asigurarea îndeplinirii funcţiilor ecologice şi de protecţie a pădurilor, a biodiversităţii şi a echilibrului ecosistemului forestier.