Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Plata unor despăgubiri de către foştii torţionari comunişti-proiect

INTALNIRE - GUVERN - SINDICATEGuvernul a aprobat proiectul de lege iniţiat de Ministerul Justiţiei privind plata unor despăgubiri de către foştii torţionari, pentru faptele comise în timpul regimului comunist.

Proiectul prevede că durata pentru care se dispune plata despăgubirii nu poate fi mai mică de cinci ani iar cuantumul nu poate fi mai mic de 25% din venitul lunar net al persoanei condamnate şi nici mai mare de 75% din acest venit.

Prin acest proiect se propune instituirea unei sancţiuni pecuniare, cu titlu de despăgubire, complementară sancţiunii penale, care să fie plătită lunar de persoanele condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, indiferent de forma de participaţie penală, care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală sau producerea unei dureri ori suferinţe puternice, fizice ori psihice persoanelor persecutate de regimul totalitar comunist.