Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Statul responsabil de întârzierile în rambursarea fondurilor europene

camera-deputatilorProiectul de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2013 privind suportarea de la buget a penalităţilor percepute urmare a cererilor de rambursare pe fonduri europene, a fost adoptat în şedinţa de plen.
În expunerea de motive la O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale se arată că măsurile propuse au ca scop acordarea de facilităţi sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acesteia, pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea.
În acest sens, se propune ca amânarea la plată să fie în limita de încasat de la autoritatea competentă şi să fie până la momentul la care autoritatea competentă are resurse băneşti pentru executarea obligaţiei, dar nu mai mult de doi ani.