Categories
Legislaţie utilă Unităţi sanitare/spitale

Ordin CNAS 199/2013 – acreditare spitale

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR
ORDIN
privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare

Având în vedere:

– prevederile art. 175 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Decizia prim – ministrului nr. 267/2013 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;
– prevederile Hotărârii Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 39/2012*) privind modificarea punctajului indicatorilor din listele de verificare în vederea încadrării spitalelor în categorii de acreditare şi actul administrativ de implementare a acesteia;
– prevederile Hotărârii organului colegial de conducere nr. 7/2011*) privind aprobarea încadrării spitalelor în categorii de acreditare;
– Avizul Ministerului Sănătăţii nr. 234 din 31 august 2011;
– Referatul de necesitate emis de către Direcţia economică, achiziţii publice şi administrativ nr. 2.883/2DEAPA din 22 august 2013, aprobat cu nr. 3.039/1SP din 22 august 2013,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată,
preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1.
– Pentru primul ciclu de acreditare se aprobă următoarele categorii de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi, respectiv:

– categoria “Nivel acreditat” – pentru îndeplinirea a cel puţin 85% dintre indicatorii de evaluare aplicabili unităţii sanitare cu paturi evaluate;
– categoria “Nivel acreditat cu încredere ridicată” – pentru îndeplinirea indicatorilor de evaluare aplicabili unităţii sanitare cu paturi evaluate între 75 şi 84,9%;
– categoria “Nivel acreditat cu încredere medie” – pentru îndeplinirea indicatorilor de evaluare aplicabili unităţii sanitare cu paturi evaluate între 45 şi 74,9%;
– categoria “Nivel neacreditat” – pentru îndeplinirea indicatorilor de evaluare aplicabili unităţii sanitare cu paturi evaluate sub 45%.

Art. 2. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează orice prevedere care contravine prevederilor acestuia, aprobată prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor sau prin orice altă dispoziţie.
(2) Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de toate structurile componente ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, diseminarea acestuia realizându-se prin Secretariat Preşedinte.
(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale. Costurile ocazionate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
(4) Prezentul ordin se publică şi pe site-ul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro, prin grija Direcţiei resurse umane.

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,
Bogdan George Jansen

Bucureşti, 22 august 2013.
Nr. 199.


*) Hotărârea Comitetului director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 39/2012 şi Hotărârea organului colegial de conducere nr. 7/2011 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.