Categories
Domeniul energetic Ştiri

Metodologia de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică

imagesComitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat ‘Metodologia de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică’, conform unui comunicat al autorităţii.
Conform ANRE, elaborarea cadrului de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică a fost influenţată de cerinţele prevăzute în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, în principal, cu privire la obligaţia ANRE de a monitoriza continuu efectul pieţei reglementate asupra pieţei concurenţiale de energie electrică, obligaţia ANRE de evaluare detaliată a funcţionării pieţei de energie electrică în condiţiile renunţării treptate la aplicarea tarifelor reglementate, necesitatea monitorizării furnizorilor de ultimă instanţă în ceea ce priveşte furnizarea de energie electrică în condiţii de calitate, de transparenţă, la preţuri rezonabile şi în mod nediscriminatoriu.
“Metodologia stabileşte modalităţile de desfăşurare a activităţilor de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică, în scopul efectuării unor analize comparative şi evaluări privind consumatorii deserviţi în condiţii reglementate, consumul de energie electrică al acestora, costurile şi veniturile furnizorilor de ultimă instanţă, eficienţa furnizorilor de ultimă instanţă în stabilirea prognozei de consum şi în achiziţia energiei electrice din piaţa concurenţială, eficienţa cadrului legislativ şi de reglementare în asigurarea serviciului universal, potenţialul pieţei concurenţiale de atragere a consumatorilor cu drept de serviciu universal, efectele pieţei reglementate asupra pieţei concurenţiale, etc”, se precizează în comunicatul ANRE.
Autoritatea menţionează că proiectul metodologiei a fost supus dezbaterii publice în perioada iunie – iulie.