Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Un nou acord între România şi FMI

download (1)Consiliul directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional a aprobat un nou acord stand-by pe 24 de luni, în valoare de aproximativ 1,98 miliarde de euro (1,75 miliarde DST – Drepturi Speciale de Tragere – n.r.) pentru România.
FMI consideră că economia românească este încă vulnerabilă la şocuri externe, incluzând volatilitatea fluxurilor de capital, iar agenda reformelor nu a fost încă finalizată.
Potrivit directorului adjunct al FMI, Nemat Shafik, noul acord va sprijini continuarea politicilor, va oferi o rezervă şi va accelera reformele destinate stimulării creşterii economice, la fel va aşeza România pe calea spre ieşirea de sub sprijinul Fondului.
Potrivit FMI, reformele macro în sectoarele transporturilor şi energiei sunt importante pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. De asemenea, liberalizarea preţurilor la energie, însoţită de măsuri de protejare a consumatorilor vulnerabili, ar trebui să continue.  În sectorul bancar, FMI pledează pentru accelerarea reparării bilanţurilor contabile în condiţiile în care creditele neperformante continuă să crească.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Scăderea comisionului pentru carduri – proiect

1

România, în ceea ce priveşte comisioanele aplicate de bănci la tranzacțiile cu cardul, deține un record negativ în acest sens băncile impunând costuri de cinci ori mai mari decât media europeană.

Comisioanele aplicate de bănci la tranzacțiile cu cardul sunt monitorizate de Consiliul Concurenţei.

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei a menţionat că există un proiect de legislaţie europeana care  prevede  plafonarea comisioanelor interbancare la  maximum 0,2% pentru cardurile de debit şi 0,3% pentru cardurile de credit.

Comisioanele interbancare sunt plăţile realizate între băncile acceptante şi băncile emitente pentru tranzacţiile care presupun utilizarea cardurilor de plată.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de modificare a Constituţiei va fi trimis Comisiei de la Veneţia în 2014

constitutieModificarea Constituţiei rămâne o prioritate a USL, însă forma finală a proiectului va fi trimisă Comisiei de la Veneţia în cursul anului 2014 şi nu la finele acestei luni, cum se convenise iniţial, a afirmat, la Piteşti, preşedintele PNL, Crin Antonescu.
“Probabil în cursul anului 2014, când vom avea forma definitivată, vom avea şi o consultare cu Comisia de la Veneţia. Rămâne o prioritate pentru USL. (…) Noi am vorbit despre modificarea Constituţiei în campania electorală şi în prima zi în care am intrat în Parlament cu noua majoritate ne-am apucat de asta şi am şi făcut-o”, a precizat Crin Antonescu.
El a declarat că întârzierea finisării proiectului s-a datorat deciziei Curţii Constituţionale cu privire la la aplicarea noii legi a referendumului doar după un an de la adoptare, iar reprezentanţii Comisiei de la Veneţia vor fi informaţi despre motivele amânării.
“Am convenit, la data respectivă, că undeva spre finele lui septembrie le vom trimite forma finală, poate chiar adoptată deja într-una dintre Camere. Când am făcut această înţelegere, nu ştiam că va putea veni o decizie a Curţii Constituţionale care să ne spună că legea referendumului este constituţională, dar că nu vor dânşii să o aplicăm un an de zile. Şi atunci sigur că tot calendarul s-a schimbat, noi nu am mai abordat (…) noua formă de modificare a Constituţiei în Senat şi, ca atare, nu avem o nouă formă de trimis Comisiei de la Veneţia”, a precizat liderul liberalilor.
Crin Antonescu a participat duminică, la Piteşti, la Conferinţa Teritorială a PNL Argeş, în cadrul căreia au fost alese structurile de conducere ale organizaţiei judeţene.

Categories
Acţiunea civilă Articole

Omul potrivit la locul potrivit – reprezentarea în instanţă

images123Instanţa este ultimul loc în care îşi doreşte cineva să ajungă. Dar, cum mai ales în mediul de afaceri, numai cu vorba bună nu merg lucrurile, antreprenorului nu îi este necunoscută această neplăcută destinaţie. Unde mai pui că, date fiind încurcatele dispoziţii privind competenţa teritorială alternativă – potrivit cărora un eventual reclamant are dreptul să aleagă dintre mai multe instanţe deopotrivă competente pe cea la care să depună cererea – puteţi să fiţi acţionat (sau să introduceţi dumneavoastră acţiuni) în mai multe instanţe din ţară.

Caz în care cineva care să vă reprezinte, astfel încât să nu vă înfăţişaţi dumneavoastră personal, ar putea să vă ajute enorm. Care sunt dispoziţiile legale privind reprezentarea părţilor în instanţă potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, când e neapărat să fiţi reprezentat de un avocat sau consilier juridic şi când nu, vedem în cele ce urmează.

 

Când ne putem lipsi de avocat şi când nu

În materie privată, de principiu, nu este obligatorie asistenţa unui apărător, ceea ce înseamnă că, teoretic, în majoritatea cazurilor, putem să ne facem singuri apărarea. Practic, însă … la cât de alambicate sunt legile noastre, rămânem numai cu posibilitatea teoretică, deoarece, fără cunoştinţe juridice, procesul este sigur pierdut fără sfaturile unui avocat, mai ales dacă este vorba de o cauză complexă. Totuşi, sunt cazuri – care privesc, însă, mai ales, persoanele fizice – în care ne putem descurca singuri, cu o prealabilă documentare legală, cum ar fi contestarea unei amenzi, un partaj succesoral ce nu pune prea multe probleme, etc.

Dacă ne-am lămurit cu privire la necesitatea avocatului, se pune o următoare întrebare: este tot timpul necesar să fim prezenţi personal? Răspunsul este nu: cu excepţia divorţului, altcineva, împuternicit de noi, se poate prezenta în faţa instanţei, şi acel cineva poate fi avocatul sau un mandatar neavocat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Planul de management şi Regulamentul sitului Natura 2000 – proiect

poiananarcise
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus dezbaterii publice proiectul de ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura un management adecvat pentru aria naturală protejată, pe baza recomandărilor din studii şi de a crea condiţii pentru implementarea măsurilor concrete de conservare a habitatelor, a florei şi faunei specifice.

Implementarea acestui proiect va crea premise pentru o serie de măsuri ce vor duce la menţinerea si îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi a speciilor de floră şi faună la standarde europene şi la creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa acestei arii naturale protejate.

De asemenea scopul sitului Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi este conservarea, menţinerea şi readucerea într-o stare de conservare favorabilă a unor tipuri de habitate naturale prioritare şi a unor specii de interes comunitar, listate în Formularul Standard al sitului.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Exercitarea activităţii de audit public intern

downloadMinisterul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Potrivit proiectului de act normativ au fost precizate entităţile publice care nu au obligaţia constituirii de compartimente de audit public intern şi s-a introdus un paragraf referitor la modalitatea în care UCAAPI poate planifica şi realiza misiunii de audit intern la entităţile publice care derulează anual bugete mai mici de 5 mil. lei.

De asemenea, s-a precizat cine şi cum avizează normele elaborate de compartimentele de audit public intern, termenele de elaborare şi avizare, modalitatea de soluţionare a clarificărilor, precum şi entităţile publice care nu au obligaţia elaborării de norme metodologice specifice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de lege privind procedurile de preinsolvenţă şi insolvenţă

783813Consiliul Economic şi Social a avizat proiectul de lege care prevede integrarea într-un singur corpus normativ a legislaţiei generale şi speciale în materia insolvenţei şi prevenirii insolvenţei, cu anumite observaţii legate de corelarea valorii-prag, procedura de concediere colectivă, sistemul asigurărilor pentru şomaj şi situaţia particulară a insolvenţei asociaţiilor sportive.

Textul normei menţioneză şi dispoziţiile Legii insolvenţei care se coroborează cu dispoziţiile Legii nr. 76/2002, în ceea ce priveşte sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă.

În ceea ce priveşte situaţia particulară a insolvenţei asociaţiilor sportive, printr-o coroborare a prevederilor Legii modificate a educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2008 modificată, privind procedura insolvenţei, care prevede suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, în practică, s-a constatat că se ajunge la o afectare a dreptului sportivului de a desfăşura activitatea sportivă.
Consiliul Economic şi Social impune coroborarea prevederilor proiectului de act normativ cu cele ale Legii modificate a educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Prevederi privind achiziţia terenurilor agricole de către persoane fizice

download (1)Potrivit avocatului Cristian Popescu, proiectul de lege privind tranzacţiile cu terenuri agricole în extravilan va bloca total piaţa funciară, unele prevederi neputând fi transpuse în practică, şi va transforma România în cea mai restrictivă piaţă din UE din acest punct de vedere.
Proiectul de lege privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, precum şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, prevede că persoanele fizice nu vor putea deţine mai mult de 100 de hectare de teren agricol extravilan şi că pentru a putea cumpăra, cetăţenii români sau cei din UE trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv să ateste că au cunoştinţe în domeniul agricol sau că au activat minim 5 ani în acest sector.
Proiectul mai prevede că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole extravilane se face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendaşilor, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani, care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ – teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi statului, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin lege.

Categories
Legislaţie utilă Magistraţi

Hotarârea 891/2013 – modificarea Regulamentului CSM

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

    Având în vedere dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Categories
Legislaţie utilă Unităţi sanitare/spitale

Ordin MS 1079/2013 – finanţare spitale

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

Având în vedere prevederile art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS şi al Direcţiei contabilitate şi patrimoniu nr. E.N. 9.056 din 2013,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă modelul Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Utilizarea modelului contractului prevăzut la alin. (1) este obligatorie pentru obiectivele/categoriile de investiţii prevăzute la art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Părţile contractante pot prevedea pe lângă clauzele obligatorii prevăzute în anexă şi clauze suplimentare, negociate conform şi în limita prevederilor legale în vigoare, inclusiv anexe suplimentare la contract pentru nominalizarea fiecărui/fiecărei obiectiv/categorii de investiţii, când sunt mai multe de acelaşi fel.