Categories
Domeniul energetic Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reducerea numărului certificatelor verzi – proiect

indexMinisterul Economiei a emis un nou proiect de hotărâre pentru reducerea numărului de certificate verzi  pentru centralele/grupurile electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, reducerile constituind 0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 0,5 certificate verzi, până în 2017 şi 0,25 certificate verzi începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană; 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.
Conform proiectului de act normativ, în urma aplicării măsurilor de reducere, producătorii de energie electrică vor beneficia de 2,3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 1,5 certificate verzi, până în 2017 şi 0,75 certificate verzi începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană şi 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.