Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Legislaţie utilă

HG 530/2013 – facilităţi pe termen scurt pt obţinerea vizelor de scurtă şedere

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Cetăţenilor străini care urmează să desfăşoare activităţi pe o instalaţie offshore aflată într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statului român, pentru persoane juridice române sau străine, ce desfăşoară activităţi de exploatare – dezvoltare a resurselor naturale din marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă a statului român, le va fi acordat dreptul de intrare şi de şedere în România, în baza vizei române de scurtă şedere cu intrări multiple în scop de afaceri, identificată prin simbolul C/A.
(2) Străinii prevăzuţi la alin. (1) îşi vor desfăşura activitatea pe instalaţiile offshore aflate în apele teritoriale sau într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statului român, în baza vizei acordate în condiţiile prezentei hotărâri.
(3) Viza prevăzută la alin. (1) se acordă pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani, cu respectarea duratei de şedere de maximum 90 de zile, în cursul oricărei perioade de 180 de zile, în baza următoarelor documente:

a) bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
b) asigurare medicală;
c) document justificativ privind scopul şederii, din partea unei persoane juridice române prevăzute la art. 1 alin (1), din care să rezulte faptul că străinul va desfăşura activităţile menţionate la art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre, şi că persoana juridică română respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză;
d) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 de euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 de euro ori echivalentul în valută convertibilă;
e) dovada asigurării condiţiilor de cazare.

Art. 2. – (1) Acordarea vizei în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se face cu îndeplinirea dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Cu ocazia schimbării personalului implicat în activităţile menţionate la art. 1 alin. (1), format din cetăţeni străini care au nevoie de viză, persoanele juridice române menţionate la acelaşi art. 1 alin. (1) vor informa Centrul Naţional de Vize, prin adresă, în exemplar original, la care se anexează lista de personal, cu privire la continuarea activităţii de explorare – dezvoltare a resurselor naturale din marea teritorială, zona contiguă ori zona economică exclusivă a statului român.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre se completează cu celelalte dispoziţii legale cu privire la acordarea vizei, aplicabile la nivel naţional şi european şi se aplică pentru o perioadă de 3 ani începând cu data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La ieşirea din vigoare a prezentei hotărâri, vizele cu valabilitate ulterioară acestei date pot fi revocate.

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niţă
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 24 iulie 2013.
Nr. 530.