Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fondul pentru mediu – modificări

modif-legislative

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Fondului de Mediu supune consultării publice a proiectului de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Schimbările preconizate au ca scop clarificarea aplicării juste şi echitabile a taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu, precum şi corelarea prevederilor legale din alte acte normative care privesc atât sursele de venit la bugetul Fondului pentru mediu, cât şi proiectele şi programele ce se finanţează din acestea. Instituirea taxei pentru eliminarea finală prin depozitare şi correcturile aduse textului iniţial se vor constitui în instrumente menite a asigura îndeplinirea obligaţiilor de colectare separată, tratare – reciclare şi valorificare a deşeurilor municipale şi deşeurilor de ambalaje ce revin României ca stat membru al Uniunii Europene şi se vor traduce, prin încasări mai mari la bugetul Fondului pentru mediu, în surse de finanţare pentru proiectele şi programele enumerate mai sus.

Astfel modificarea vizează reglementarea modalităţii de calcul a contribuţiei şi în situaţia în care unităţile administrativ teritoriale, aveau această obligaţie, nu au organizat serviciul public de salubrizare. La acest moment, există unităţi administrativ-teritoriale care, pe motiv că nu colectează nicio cantitate de deşeuri municipale, nu plătesc contribuţie la Fondul pentru mediu.

De asemenea proiectul de act normativ priveşte definirea bazei de impunere în cazul introducerii pe piaţa naţională a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu prin achiziţii intracomunitare.