Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Strategia Naţională în Domeniul Tineretului 2014-2020 – dezbatere

download

Pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului a fost lansat spre dezbatere publică Strategia Naţională în Domeniul Tineretului 2014-2020 care are ca obiectiv susţinerea participării active a tinerilor la viaţa economică, socială, culturală şi politică a ţării, asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, inclusiv pentru grupurile vulnerabile.

Astfel domeniile principale de intervenţie ale strategiei sunt Cultură şi Educaţie Non-formală, Muncă şi antreprenoriat, Incluziune socială, Sănătate, sport, recreere, Participare şi voluntariat.

Pe de altă parte reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet, a menţionat că strategia este deosebit de importantă pentru că situaţia adolescenţilor şi cea a tinerilor este îngrijorătoare şi este necesar că România să investească în adolescenţi şi în tineri, cu precădere în cei mai vulnerabili.

Strategia include aşa principii ca:
– recunoaşterea tuturor tinerilor ca o resursă pentru societate;
– asigurarea dreptului tinerilor de a participa la elaborarea politicilor care îi vizează;
– cooperarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret;
– garantarea nediscriminării şi asigurarea şanselor egale de acces, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică şi socială, orientare politică sau orice altă caracteristică, la programele, serviciile şi activităţile pentru tineret finanţate din surse publice.