Categories
Notari Ştiri

Dobândirea calităţii de notar stagiar – procedura de organizare

download (1)

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.  506/2013 a fost publicată Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

Astfel în fiecare an şi simultan, în zile lucrătoare Colegiile directoare ale Camerelor Notarilor Publici organizează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar pe posturile stabilite potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Examenele sau concursurile de dobândire se desfăşoară în localitatea în care Camera organizatoare îşi are sediul principal şi la data stabilită de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Tematica şi bibliografia de examen sunt aprobate de Consiliul Uniunii, şi constă într-o probă orală şi o probă scrisă de tip grilă, ambele cu caracter teoretic.

În Regulament sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie îndeplinite pentru a deveni notar stagiar.