Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de completare a inventarului bunurilor din domeniul public

download (2)Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune consultării publice a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul de act normativ are în vedere includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, pe baza proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului “Sistem Informaţional Decizional Hidrologic (DESWAT)”.
Eventualele propuneri pot fi transmise în intervalul 6 august 2013 şi 16 august 2013 la MMSC.