Categories
Legislaţie utilă Persoane juridice. Societăţi

Norma nr. 3/2013 – Raportare contabilă la 30 iunie 2013

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
NORMĂ
pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 17 iulie 2013, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. – Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. – Sistemul prevăzut la alin. (1) este aplicabil asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 iulie 2012.

Art. 4. – Asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară – Sectorul asigurări – reasigurări vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentei norme.

Art. 5. – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Ruşanu

Bucureşti, 22 iulie 2013.
Nr. 3.