Archive for » august, 2013 «

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I.Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.436 din 26 august 2013

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 852 din 26 august 2013

ORDIN
privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDIN
pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

indexMinisterul Economiei a emis un nou proiect de hotărâre pentru reducerea numărului de certificate verzi  pentru centralele/grupurile electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, reducerile constituind 0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 0,5 certificate verzi, până în 2017 şi 0,25 certificate verzi începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană; 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.
Conform proiectului de act normativ, în urma aplicării măsurilor de reducere, producătorii de energie electrică vor beneficia de 2,3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 1,5 certificate verzi, până în 2017 şi 0,75 certificate verzi începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană şi 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

Rovana-PlumbVicepreşedintele PSD, Rovana Plumb a declarat că „speculaţiile” potrivit cărora România ar egaliza vârsta de pensionare în anul 2015 sunt „false, nefondate”.

Potrivit vicepreşedintelui PSD, în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020, nu se pune problema egalizării vârstei de pensionare la 65 de ani în 2015, şi, deşi Uniunea Europeană a recomandat ca egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi să se realizeze mai rapid, ministrul Muncii a negociat ca acest lucru să aibă loc până în 2035, pentru ca România să se poată pregăti pentru o astfel de măsură.

„Nici acum România nu este încă pregătită, tocmai de aceea Guvernul a insistat în discuţiile cu Comisia Europeană ca măsura să fie planificată pentru orizontul de timp 2035. În perioada care urmează, vom susţine politicile necesare pentru ca o astfel de decizie să poată fi aplicată într-un climat social potrivit”, a precizat Rovana Plumb.

descărcare (1)Conform unei Ordonanţe cu privire la reglementarea unor măsuri bugetare, adoptată de Guvern, acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou şi a celor de vacanţă pentru personalul din instituţiile şi autorităţile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, se amână până în 2015.
Alte măsuri cuprinse în actul normativ vizează venitul lunar de completare prevăzut de OUG nr. 36/2013 (privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare – n.r.), care se va acorda numai persoanelor disponibilizate în condiţiile stabilite prin această ordonanţă de urgenţă, din cadrul operatorilor economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice potrivit listei publicate de INS.
Conform proiectului publicat în 14 august pe site-ul Ministerului Finanţelor, prevederile ordonanţei reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare care prevede disponibilizarea unui număr mai mare de 1.000 de salariaţi din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, dar şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.
Ordonanţa mai prevede că decontarea contravalorii abonamentelor sau biletelor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu se va face de către unităţile de învăţământ către elevii beneficiari pe baza abonamentelor de transport eliberate de operatorii de transport.
Potrivit actului normativ, din sumele încasate de Ministerul Apărării Naţionale de la Autoritatea Naţională de reglementare în Comunicaţii (ANCOM) se va vira la bugetul de stat echivalentul în lei al sumei de 9,4 milioane euro, sumă care va fi folosită exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizarea graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ‘Avion Multirol al forţelor Aeriene’.
Totodată, proiectul menţionat presupune că se despăgubeşte S.N. Radiocomunicaţii S.A. de către ANCOM cu suma de 35,29 milioane lei pentru compensarea eforturilor financiare impuse de proiectul ‘Eliberare bandă’.

1

Eliminarea pensiei speciale pentru magistraţii care au fost condamnaţi pentru corupţie, pentru fapte în legătură cu serviciu săvârşite cu intenţie şi pentru orice alte infracţiuni care aduc atingere prestigiului justiţiei, a fost avizat favorabil de Plenul CSM.
Astfel actul normativ, din momentul în care va intra în vigoare, se va aplica şi celor care sunt în prezent condamnaţi definitiv, şi vor pierde această pensie imediat ce legea va intra în vigoare.
De asemenea Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a menţionat că în momentul în care va primi efectiv textul de la CSM vor fi integrate toate observaţiile, iar în maximum două zile va exista un text final.

gaz

În şedinţa Guvernului, printr-o ordonanţă de urgenţă a fost adoptat majorarea cuantumului ajutoarelor pentru încălzirea cu gaze naturale, iar persoanelor şi familiilor cu venituri reduse vor primi ajutoare, pentru încălzirea cu energie electrică.
Astfel, în perioada sezonului rece 2013 – 2014, ca urmare a creşterii de preţuri la gaze naturale şi energie electrică, va fi menţinut sistemul actual de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem centralizat.

Pentru a asigura acoperirea creşterii de 6 % a preţului la gazele naturale, cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea cu gaze naturale va fi majorat.

Familiile sau persoanele cu venituri între 155 lei şi 615 lei/persoană vor primi ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică variind între 48 şi 240 lei.

Îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor în situaţiile care nu pot fi determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative vor fi verificate de ancheta socială.

venit-minim-garantat-300x239Potrivit unei modificări, introduse de Guvern prin ordonanţă, venitul lunar de completare destinat sprijinirii angajaţilor disponibilizaţi din companiile de stat până la găsirea unui nou loc de muncă nu va mai fi acordat tuturor, ca până în prezent, ci doar acelor salariaţi care se vor încadra în anumite condiţii.

În proiectul de ordonanţă a fost prevăzut că persoanele disponibilizate din companii de stat vor beneficia de măsuri de protecţie socială doar dacă planul de disponibilizare prevede concedierea colectivă a unui număr mai mare de 1.000 salariaţi din acea unitate.

Conform legii aplicate până în prezent, persoanele disponibilizate primesc indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare şi plăţi compensatorii acordate în conformitate cu prevederile contractelor de muncă aplicabile la nivelul fiecărei societăţi.