Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura comunicării de acte judiciare şi extrajudiciare în străinătate

download (1)Ministerul Justiţiei (MJ) propune un proiect de lege care cuprinde norme prin care îi sunt stabilite, cu claritate, atribuţiile, în calitate de autoritate centrală, în domeniile de asistenţă judiciară, cu preponderenţă, în realizarea procedurii comunicării de acte judiciare şi extrajudiciare în străinătate, la cererea autorităţilor române, şi de comisie rogatorie pentru obţinerea unor probe.
MJ a pus în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială.
În nota de fundamentare se precizează că legea a reprezentat o etapă importantă pentru integrarea României în spaţiul de libertate, securitate şi de justiţie al Uniunii Europene, având ca obiectiv stabilirea şi delimitarea atribuţiilor conferite MJ, în calitate de autoritate centrală, de atribuţiile autorităţilor judiciare cu rol în aplicarea acesteia şi în raport de dispoziţiile instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, dar şi stabilirea unor norme care să reglementeze modalităţile de realizare a formelor de asistenţă judiciară internaţională cu statele terţe, care nu sunt parte la convenţii/tratate bilaterale/internaţionale în această materie.
Autorul proiectului menţionează că evoluţia permanentă a acquis-ului comunitar în acest domeniu, dar şi constatarea existenţei unor disfuncţionalităţi în aplicarea legii justifică necesitatea modificării şi completării reglementărilor existente.
Totodată, se spune că intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a determinat o reanalizare a cadrului normativ stabilit prin Legea 189/2003 în vederea eliminării unor posibile norme contradictorii sau a unei duble reglementări privind procedura comunicării/notificării actelor judiciare, dar şi a obţinerii de probe prin comisii rogatorii, în litigiile cu element de extraneitate.
MJ afirmă că, în scopul evitării unor disfuncţionalităţi şi a a unor interpretări diferite la nivelul instanţelor, în proiect au fost incluse norme care reglementează ‘controlul de regularitate internaţională’ a cererii de asistenţă judiciară formulate de autorităţile române, având ca obiect comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în străinătate, precum şi a celei de comisie rogatorie având ca obiect obţinerea unor probe (art.51 şi art.17 alin.3), precum şi efectele acestuia.
MJ precizează că aplicarea dispoziţiilor cuprinse în proiect se va realiza cu încadrarea în bugetele aprobate instituţiilor cu atribuţii în implementarea acestora.