Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Strategia Naţională privind Schimbările Climatice 2013 – 2020

SNSC
Miercuri, în cadrul şedinţei de Guvern a fost aprobată Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020.

SNSC urmăreşte două direcţii de acţiune: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea capacităţii de sechestrare a dioxidului de carbon prin rezervoare absorbante naturale – componentă realizată cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România – şi adaptarea la efectele negative, inevitabile ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale şi antropice – componentă realizată cu sprijinul agenţiei olandeze NL Agency.

Astfel, realizarea acestor obiective va contribui la utilizarea durabilă a resurselor naturale şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în ţara noastră şi la protecţia biodiversităţii şi a ecosistemelor naturale.

De asemenea, realizarea obiectivelor incluse în SNSC 2013-2020 va duce la conservarea pe termen lung a bunăstării sociale, fiind create oportunităţi pentru generarea unor noi locuri de muncă în sectoare specifice.