Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost aprobată reducerea numărului de posturi la MDRAP, MSI, ANFP, ISC

06181831718234814Guvernul a aprobat, în baza mai multor hotărâri care vizează organizarea şi funcţionarea ministerelor şi altor autorităţireducerea numărului de posturi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la Inspectoratul de Stat în Construcţii, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi la Ministerul pentru Societatea Informaţională.

Prin urmare, numărul total de posturi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, inclusiv demnitarii şi posturile de cabinet, se reduce de la 788 la 756.

În cazul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, numărul total de posturi se reduce de la 213 la 198, inclusiv demnitarii.

La Ministerul pentru Societatea Informaţională au fost desfiinţate 28 de posturi vacante din cele 190 de posturi aprobate prin HG nr. 12/2009. Astfel, structura Ministerului va cuprinde un număr maxim de 162 posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Numărul de posturi al Inspectoratului de Stat în Construcţii se reduce de la 750, inclusiv demnitarii, la 616, cu excepţia demnitarilor.