Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Autorizaţie de funcţionare pentru spitale

min sanatatiiPrin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare au fost aprobate:

– Norme privind procedura de autorizare sanitară de funcţionare a spitalului

– Norme privind organizarea funcţională generală a spitalului

– Norme privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital

– Norme privind asigurarea condiţiilor generale de igienă.

Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1144/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare au fost efectuate modificări privind serviciul de urgenţă.

Prin Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei au fost introduse condiţiile de realizare a procedurilor de reglementare, inclusiv a celor privind autorizarea sanitară a funcţionării pentru unităţile sanitare.

Pe parcursul punerii în aplicare a Ordinului nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au fost înregistrate dificultăţi în verificarea şi aprobarea structurilor funcţionale a spitalelor datorită neclarităţilor din actul normativ. Ţinând cont de necesitatea creşterii accesului populaţiei la serviciile de sănătate de bază prin întărirea asistenţei medicale, în special în privinţa spitalizării de zi, s-a stabilit un grup de lucru care a analizat posibilitatea revizuiri acestui act normativ. Astfel s-au precizat aspectele legislative privind organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a compartimentului de spitalizare de zi.

Luând în discuţie şi actele normative care stau la baza emiterii ordinelor de ministru privind structura unităţilor furnizoare ale serviciilor medicale, în proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea anexelor 1, 2 și 3 la Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare s-au făcut următoarele completări şi clarificări:

– s-a completat definiţia spitalului prin introducerea “spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale si care se organizează cu minim 20 paturi pentru spitalizare continua”;

– s-a reglementat organizarea unităţii de spitalizare de zi în ceea ce priveşte numărul de paturi, poziţionarea acestuia în relaţie cu serviciul ambulatori, zonele de spitalizare continuă, zonele de asteptare pacienţi;

– s-a precizat modalitatea de desfăşurare a activităţii de către personalul implicat în spitalizarea de zi;

– s-au menţionat structurile componente ale unităţii de spitalizare de zi.