Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea spaţiului publicitar televizat – la reexaminare

downloadŞeful statului, Traian Băsescu solicită reexaminarea legii care stabileşte că achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final, afirmând că OUG este o “ingerinţă nejustificată” în activitatea comercială a radiodifuzorilor.

Preşedintele a semnat cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 504/2002, anunţă Preşedinţia.

Acesta afirmă că actul normativ trimis spre promulgare aprobă Ordonanţa de Urgenţă 25/2013 prin care s-a reglementat, pe de-o parte, achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat şi, pe de altă parte, unele aspecte referitoare la licenţele audiovizuale. În acelaşi timp, prin legea aflată la promulgare se introduce o nouă reglementare cu privire la spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive.

Conform şefului statului, prin noile dispoziţii se ajunge, practic, la eliminarea dreptului televiziunilor de a angaja şi a plăti serviciile unui agent pentru vânzarea spaţiului lor publicitar, ca şi posibilitatea de a vinde în regim angro acest spaţiu.

Băsescu precizează că se impune o evaluare cu privire la impactul noilor prevederi asupra locurilor de muncă şi asupra taxelor şi impozitelor încasate la bugetul de stat.
Conform preşedintelui, definirea unor termeni, cum ar fi cel de “intermediar”, ar putea da mai multă claritate textului de lege întrucât pe această piaţă specifică există mai multe tipuri de intermediari şi nu se poate stabili cu precizie dacă noile interdicţii sunt aplicabile tuturor.

Băsescu mai subliniază că lipsa unor dispoziţii tranzitorii cu privire la situaţia contractelor aflate în vigoare cu privire la spaţiile publicitare televizate deja achiziţionate este de natură să producă confuzie pe acest segment de piaţă şi să conducă la blocarea pieţei.

Acesta adaugă că în ceea ce priveşte procedura şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei audiovizuale, prin dispoziţiile de la Art. I pct. 2 din Ordonanţa de Urgenţă 25/2013, în plus faţă de condiţiile legale deja impuse prin Art. 51 din Legea audiovizualului 504/2002, se prevede că solicitantul are obligaţia “să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenţei audiovizuale, societatea care solicită acordarea licenţei nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat”.

Preşedintele afirmă că prin art. I pct. 3 din Ordonanţa de Urgenţă 25/2013 s-a prevăzut că licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului, însă “nu mai devreme de un an de la data intrării în difuzare (…)”.