Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor – proiect metodologie

download (1)

 

Pe site-ul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost publicat spre dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea metodologiei scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti permanente.

Astfel potrivit proiectului de act normativ ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emit ordinul prin care ee aprobă Metodologia scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a  terenurilor având categoria de folosinţă pajişti permanente, dar şi înfiinţarea Registrului electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente, la nivelul Direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. Înfiinţarea, gestionarea, modificarea şi completarea Registrului electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente la nivel local, se realizează de către Direcţia pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti.

Gestionarea, modificarea şi completarea, Registrului electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente, la nivel național, se realizează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.

În vederea gestionării și actualizării, a modificării şi completării Registrului electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente, la nivel național, Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligate să transmită la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în prima decadă a fiecărei luni, pe suport de hârtie şi în format electronic, situația centralizată și actualizată a datelor cu privire la scoaterile din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente.