Categories
Legislaţie utilă Transporturi

Ordin MFP nr. 608/2013 – Autovehicule sub incidenţa timbrului de mediu

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 608 din 13 mai 2013

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 76 din 30 mai 2013

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Nr. 1.595 din 26 iunie 2013

ORDIN
privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,
viceprim – ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul afacerilor interne şi ministrul mediului şi schimbărilor climatice emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se constituie Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule.
(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) se gestionează informatic de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art. 2. – Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule cuprinde următoarele informaţii:

a) date de identificare a autovehiculului:

1. categoria;
2. marca;
3. tipul/varianta;
4. echipat cu motor cu aprindere prin scânteie/cu aprindere prin comprimare;
5. data primei înmatriculări/anul fabricaţiei;
6. seria şasiului/numărul de identificare;
7. numărul de omologare;
8. seria cărţii de identitate;
9. capacitatea cilindrică;
10. nivelul emisiilor de CO2 (grame/km);
11. aspectul/starea generală (aspect exterior/aspect interior);
12. dotarea (aer condiţionat, ABS, airbag);
13. rulajul mediu anual;

b) date de identificare a proprietarului autovehiculului:

1. numele şi prenumele/denumirea;
2. codul de identificare fiscală;
3. adresa;

c) tipul solicitării:

1. I – solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;
2. RI – pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional, pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
3. TN – pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante;
4. TI – pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

d) date privind stabilirea timbrului de mediu:

1. decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu – numărul şi data;
2. suma reprezentând timbrul de mediu;

e) date privind diferenţe faţă de timbrul de mediu stabilit:

1. decizia privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule – numărul şi data;
2. diferenţa de sume reprezentând timbrul de mediu – pozitivă/negativă;
3. decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu iniţială – numărul şi data;

f) date privind plata timbrului de mediu:

1. tipul documentului de plată;
2. numărul şi data documentului de plată;
3. suma achitată;

g) date privind cererile de restituire depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:

1. numărul şi data cererii de restituire;
2. datele de identificare a solicitantului restituirii:

2.1. numele şi prenumele/denumirea;
2.2. codul de identificare fiscală;

3. natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

3.1. taxa pe poluare pentru autovehicule;
3.2. taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;
3.3. taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
3.4. timbrul de mediu pentru autovehicule;
3.5. diferenţe de sume plătite;
3.6. valoarea reziduală a timbrului;
3.7. cheltuieli băneşti;
3.8. alte cheltuieli ocazionate cu executarea silită;

h) date privind restituirea aprobată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:

1. numărul şi data referatului privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
2. suma aprobată la restituire;

i) date privind restituiri aprobate de Administraţia Fondului pentru Mediu:

1. datele de identificare a solicitantului restituirii:

1.1. numele şi prenumele/denumirea;
1.2. codul de identificare fiscală;

2. numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care se dispune restituirea;
3. suma aprobată la restituire;

j) data înmatriculării autovehiculului şi numărul de înmatriculare;
k) data scoaterii din parcul auto naţional a autovehiculului.

Art. 3. – Informaţiile cuprinse în Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule se furnizează de:

1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din bazele de date constituite la nivelul organelor fiscale competente, denumite în continuare baze de date locale:

a) “Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”;
b) “Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţa sumelor plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”;

2. Administraţia Fondului pentru Mediu;
3. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Art. 4. – Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule se constituie şi se actualizează permanent, după cum urmează:

1. Pentru datele generate în format electronic în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

a) Informaţiile prevăzute la art. 2 lit. a) – d) sunt generate în format electronic de organul fiscal competent, pentru fiecare autovehicul pentru care s-a solicitat stabilirea timbrului de mediu, cu ajutorul aplicaţiei informatice de stabilire a timbrului de mediu.
b) La nivelul organului fiscal competent, datele prevăzute la lit. a), în format electronic, sunt înscrise în baza de date locală “Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”.
c) Informaţiile din baza de date locală “Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule” se transmit în baza de date centrală ori de câte ori se înregistrează plata integrală a unei decizii de stabilire.
d) Informaţiile din baza de date locală “Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţa sumelor plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile” se transmit către baza de date centrală ori de câte ori se aprobă un referat privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

2. a) Administraţia Fondului pentru Mediu transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii privind restituirile de taxă/timbru, în termen de o zi lucrătoare de la data aprobării restituirii.
b) Informaţiile se transmit în următoarea structură:

1. date de identificare a autovehiculului, potrivit art. 2 lit. a);
2. date privind restituirile, potrivit art. 2 lit. i).

3. a) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

1. data înmatriculării şi numărul de înmatriculare ale autovehiculului pentru care s-a plătit timbrul de mediu;
2. data scoaterii din parcul auto naţional a autovehiculului.

b) Informaţiile vor fi furnizate:

1. prin acordarea accesului la aplicaţia Dispecer 3;
2. prin acordarea accesului la servicii web.

c) Se vor utiliza linii de comunicaţii securizate, conform condiţiilor tehnice stabilite de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de administrator al Reţelei de comunicaţii voce – date.

Art. 5. – (1) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va comunica Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală persoanele desemnate să aibă acces la Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule, în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin.
(2) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) au acces pentru consultarea informaţiilor din Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule.
(3) Furnizarea informaţiilor din Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule se va realiza prin:

1. acordarea accesului la aplicaţia/portalul dezvoltată/dezvoltat în acest scop;
2. acordarea accesului la serviciile web dezvoltate în acest scop.

Art. 6. – Informaţiile din Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule sunt utilizate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Fondului pentru Mediu şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care le revin în aplicarea prevederilor legale privind timbrul de mediu.

Art. 7. – Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituţiile implicate cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. – Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Administraţia Fondului pentru Mediu şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb