Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Controlul parlamentar ar putea fi reglementat de Constituție

download (2)Potrivit unui text nou adoptat de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, orice persoană de drept public, orice persoană publică privată şi orice persoană fizică au obligaţia de a se prezenta, direct sau prin reprezentant legal, după caz, în faţa unei comisii parlamentare, în urma invitaţiei scrise primite din partea acesteia, cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat. Potrivit textului adoptat, activitatea comisiei parlamentare nu se poate substitui organelor judiciare.
Vicepreşedintele Comisiei comune pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei, Ioan Chelaru, precizează că obligativitatea prezenţei persoanelor chemate în faţa unei comisii parlamentare nu constituie o noutate în practica parlamentară, legislaţia majorităţii statelor europene cuprinzând dispoziţiile imperative şi chiar sancţiuni pentru cei care nu răspund unei solicitări scrise a acesteia. În context, Chelaru menţionează cazul Germaniei, Finlandei, Danemarcei sau al Portugaliei care, deşi nu la nivelul Constituţiei, dar prin legi sau regulamente parlamentare, prevăd obligaţii şi responsabilităţi atât pentru cei chemaţi în faţa unei comisii parlamentare, cât şi pentru membrii comisiilor respective.