Archive for » iulie, 2013 «

SOMERI Modificările aduse de legiuitor doresc să facă ordine într-o piață a muncii măcinată de șomaj și să-i încurajeze pe angajatori să ofere o șansă șomerilor, așa cum am arătat și în prima parte a articolului.

Prin legea 250/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 457/24.07.2013 s-a dorit modificarea și completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și s-a specificat care sunt obligațiile noi ale angajatorului și avantajele încadrării în muncă a șomerilor, precum și stimularea materială a șomerilor care răzbat și își găsesc un loc de muncă.

Seria noutăților aduse de Legea 250/2013 așa cum au fost discutate în articolul anterior  continuă, și pe lângă  noțiunile introduse și facilitățile oferite, aflăm că legiuitorul a mai introdus și:

2. Obligații noi pentru angajatori

Aceștia trebuie să comunice agenției de ocupare a forței de muncă ocuparea locului vacant în termen de o zi de la încadrarea unei persoane pe acel loc. Dacă au angajat persoane cu contract individual de muncă sau muncă temporară (cu excepția celor ce sunt pensionari), funcționari publici sau soldați și gradați voluntar, au obligația de a depune Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale conform Codului Fiscal, de a calcula lunar și de a plăti contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj.

Noi avantaje pentru angajatori dacă angajează absolvenți ai unor instituții de învățământ

Pentru a oferi șansa unui loc de muncă pentru proaspeții absolvenți, legiuitorul a decis ca angajatorii care îi încadrează în muncă pe durată nedeterminată vor primi pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent o sumă de bani diferențiată în funcție de instituția absolvită.

Astfel, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii suma primită este egală cu valoarea indicatorului social de referință de la data încheierii contractului (în 2013 este 500 lei), pentru absolvenții învățământului secundar superior sau postliceal suma este mai mare, adică de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință. Dacă vor fi angajați absolvenții învățământului superior suma va fi mai mare, adică de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință.

Rețineți că angajatorii sunt obligați să îi mențină angajați pe absolvenți cel puțin 18 luni. Ca și în cazul angajării tinerilor cu risc de marginalizare socială, dacă angajatorul nu va  respecta obligația de a-i menține angajați 18 luni, va restitui sumele de bani primite de la bugetul asigurărilor de șomaj dacă contractul de muncă încetează pentru aceleași motive arătate în cazul tinerilor cu risc de marginalizare socială.  În plus, în cazul absolvenților, legiuitorul a mai prevăzut un motiv de încetare a contractului de muncă care îl va obliga pe angajator să restituie sumele: dacă absolventul nu corespunde profesional pentru acel post.

Avantaje pentru angajator dacă angajează pe durată nedeterminată șomeri de peste 45 de ani sau șomeri care sunt părinți unici ai familiilor monoparentale

Legiuitorul a decis ca angajatorul care le va întinde o mână de ajutor acestor categorii de persoane să primească timp de 1 an o sumă egală cu valoarea indicativului social de referință în vigoare la acel moment cu condiția de a-i menține angajați cel puțin 18 luni. Dacă nu respectă termenul de 18 luni, angajatori vor trebui să restituie sumele primite în aceleași condiții ca în cazul tinerilor cu risc de marginalizare socială. Mai mult …

programul-mihail-kogalniceanuPotrivit unui proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, fondurile mutuale înfiinţate conform OUG 64/2013 vor acorda compensaţii financiare fermierilor afiliaţi, pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

În proiect se mai arată că compensaţiile financiare vor fi stabilite în funcţie de resursele financiare existente şi  decizia consiliului director.

De asemenea, fondurile mutuale vor acorda compensaţii financiare numai membrilor care au contribuţiile achitate la zi, pe baza angajamentului acestora de a ceda fondurilor mutuale dreptul legal de recuperare-cesionare potrivit prevederilor art. 71 alin. 11 din Reg. CE nr. 73-2009 cu modificările şi completările ulterioare.

De compensaţii financiare pot beneficia membrii fondului a căror producţie, pe culturi/specii de animale a fost diminuată în anul în cauză cu mai mult de 30%, faţă de producţia medie realizată de acesta în trei ani anteriori consecutivi.

incalzire-600x369Potrivit unui proiect de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 70/2011, persoanele cu venituri mici care îşi încălzesc locuinţele cu surse electrice ar putea beneficia de ajutoare din partea statului.
În perioada sezonului rece 2013 – 2014, cheltuielile cu încălzirea locuinţei vor fi mai ridicate faţă de sezonul anterior din cauza creşterii, preţului gazelor naturale cu aproximativ 12% şi cu 10% la energie electrică, astfel, este necesară ajustarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele şi familiile cu venituri reduse, în aşa fel încât să fie diminuat impactul negativ asupra bugetului familiei şi riscul de excluziune socială, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).
În acest sens, Ministerul MMFPSPV supune dezbaterii publice, în perioada 26 iulie – 4 august 2013, proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
MMFPSPV propune acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică cu aceleaşi limite de venituri ca şi în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, respectiv până la 615 lei/persoană. Ajutoarele variază între 240 lei pentru familiile/persoanele cele mai sărace având venituri de până la 155 lei/persoană, şi 48 lei pentru persoanele cu venituri între 540,1 lei şi 615 lei/persoană.

job
Noile modificări de lege făcute de Executiv aduc veşti proaste pentru tinerii absolvenţi.

Potrivit unor noi reglementări, firmele vor obţine mai puţini bani pentru persoanele fără experienţă pe care le vor angaja.

În prezent, angajatorii care recrutează tineri care au absolvit numai zece clase sau care au finalizat şcoli de arte şi meserii primesc 500 de lei.

De asemenea, dacă firmele angajează absolvenţi de 12 clase sau de învăţământ postliceal, obţin suma de circa 600 de lei.

Dacă vorbim despre tineri cu studii superioare, angajatorii primesc 750 de lei.

Însă, aceste lucruri se vor schimba odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, aşa că firmele vor obţine mai puţini bani pentru persoanele fără experienţă pe care le vor angaja.

SOMERI - MUNCA STRAINATATECred că problema șomajului este mai actuală ca oricând atât la noi în țară, cât și în țările vecine. Pe fondul crizei economice găsirea unui loc de muncă a devenit un lux. Într-o Românie care scoate șomeri pe bandă rulantă, dar mândrii posesori de diplome, legiuitorul a considerat a fi utilă modificarea anumitor prevederi legate de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Dacă acum vreo 20 de ani cuvântul șomer era cunoscut românilor mai mult din cărți, astăzi mulți poartă cu resemnare acest statut, încercând să găsească în societate suportul necesar pentru a-și găsi un loc de muncă. Mulți sunt prea tineri și fără experiență și mai toți angajatorii cer experiență, alții au deja o vârstă înaintată și li se închide ușa în nas.

Prin legea 250/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 457/24.07.2013 s-a dorit modificarea și completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

Care sunt noutățile introduse prin legea 250/2013?

 1. Două noțiuni nou introduse

În primul rând sunt introduse două noi noțiuni născute din realitățile perioadei pe care o trăim: șomer de lungă durată și tânăr cu risc de marginalizarea socială.

Citind definiția șomerului de lungă durată cred că s-ar regăsi un număr impresionant de români în această categorie: persoana care este șomeră pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și persoana care este șomeră pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani. Oricum dacă până acum toți erau în aceeași oală, acum cei de mai sus au o titulatură clară care practic îi cataloghează ca fiind în branșa șomerilor cu ștate vechi! Mai mult …

download (4)Potrivit unui proiect de hotărâre, numărul posturilor ocupate în Ministerul Transporturilor şi instituţiile publice din subordinea acestuia va fi redus cu 4% conform O.U.G. nr. 77/2013.
Prin actul normativ propus se are în vedere modificarea numărului de posturi în cadrul Ministerului Transporturilor prin reducerea posturilor vacante, cu excepţia celor prevăzute de ordonanţă, şi a 4% din numărul posturilor ocupate la nivelul ministerului şi a instituţiilor publice din subordine şi se actualizează prevederile care nu mai erau în concordanţă cu noul cadru legislativ în domeniul reţelei medicale din transporturi.
Potrivit expunerii de motive, în aparatul Ministerului Transporturilor, din 485 de posturi aprobate prin H.G. nr. 24/2013, s-au redus 20 de posturi vacante şi două posturi ocupate existente la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 77/2013, rezultând un număr final de 463 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
Nu au fost reduse din aparatul ministerului trei posturi prevăzute la cabinetele demnitarilor, conform art. 1, alin. 2, lit. f), 27 de posturi prevăzute în cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial şi Transport conform prevederilor art .1, alin. 2, lit. l), zece posturi de conducere conform prevederilor art. 1, alin. 2, lit. g) şi zece posturi vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 77/2013, conform art. 1, alin. 2, lit. c).

baniPe pagina oficială a Ministerului Fondurilor Europene (MFE), a fost publicat proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”.
Potrivit proiectului de Ordin, dacă valoarea estimată a achiziţiei nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, beneficiarul achiziţionează  direct produse, servicii sau lucrări. Dacă valoarea estimată a achiziţiei depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, atunci beneficiarii privaţi vor aplica procedura simplificată, respectiv: în cazul contractelor de furnizare de servicii beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G nr. 34/2006; în cazul contractelor de servicii şi lucrări beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 9 lit. c şi c1 din actul normativ menţionat.

prima casa
Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbateri hotărârea pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”.

Prin proiectul de act normativ supus aprobării, se propune introducerea la nivelul normelor metodologice a dispoziţiilor care să permită gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului Prima casă, astfel că finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi stat, au obligaţia de a consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2013.

De asemenea se propune efectuarea corelărilor necesare sub aspect terminologic, în raport de dispoziţiile noului Cod civil, care a înlocuit vechea denumire a garanţiei reale mobiliare de “gaj pe conturi” cu cea de “ipotecă mobiliară pe conturi”. Mai mult …

download (1)

Potrivit proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, consumatorii vulnerabili care folosesc energia electrică pentru încălzirea locuinţei pe timp de iarnă ar putea primi ajutoare pentru căldură, începând din sezonul rece 2013 – 2014, un număr de 24.000 de familii şi persoane singure urmând să beneficieze de aceste facilităţi.
Astfel ajutoarele vor varia între 240 lei/lună pentru familiile/persoanele cu venituri lunare până la 155 lei/persoană şi 48 lei pentru persoanele cu venituri de până la 615 lei/persoană.

Ministerul Muncii menţionează că introducerea ajutoarelor pentru utilizarea energiei electrice în scopul încălzirii locuinţelor este determinată de faptul că s-au înregistrat zone în care nu există posibilitatea furnizării de energie termică în sistem centralizat sau în care costul de producţie al acesteia este prea mare pentru a putea fi suportat de cetăţeni.
Mai mult …

default35Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”.
„Vom elimina procedura de achiziţii pe care beneficiarii din mediul privat sunt obligaţi să o deruleze în prezent. Aceasta este o acţiune logică pentru că aceşti beneficiari cofinanţează proiectele din resurse proprii şi, din acest motiv, sunt interesaţi să folosească eficient banii. În plus, beneficiarii din mediul privat nu au experienţă în derularea de proceduri de achiziţii, ceea ce înseamnă că această obligativitate duce la întârzieri sau chiar blocaje în implementarea proiectelor”, a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Conform proiectului de Ordin, dacă valoarea evaluată a achiziţiei nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, beneficiarul achiziţionează  direct produse, servicii sau lucrări. Dacă valoarea estimată a achiziţiei depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, atunci beneficiarii privaţi vor aplica procedura simplificată, respectiv: în cazul contractelor de furnizare de servicii beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G nr. 34/2006; în cazul contractelor de servicii şi lucrări beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 9 lit. c şi c1 din actul normativ menţionat.