Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea Regulamentului şedinţelor comune – proiect

camera-deputatilor

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost adoptat cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, cu ridicarea mâinii, de către Plenul reunit al Parlamentului.

Birourile Permanente reunite au luat în discuţie raportul Comisiei permanente pentru Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune, referitor la proiectul de hotărâre a Parlamentului României cu privire la modificarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Proiectul de hotărâre  include modificări care se referă la:
– dezbaterile asupra rapoartelor ce se prezintă de către autorităţile publice care au această obligaţie trebuie finalizate în cel mult şase luni de la depunerea lor la cele două Birouri Permanente;
– dar şi faptul că la lucrările comisiilor permanente reunite pot fi invitate persoane interesate sau reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale şi specialişti din partea unor autorităţi publice sau a altor instituţii specializate.

De asemenea deputaţii şi senatorii vor fi obligaţi să fie prezenţi la lucrările comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vor trebui să se înscrie pe lista de prezenţă, ţinută de secretari, însă neparticiparea la cel puţin o activitate parlamentară desfăşurată în sediul Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz, se consideră absenţă nemotivată şi are drept consecinţă reţinerea a 1% din indemnizaţia lunară brută a deputatului sau a senatorului, cu excepţia motivării absenţelor în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor şi cu prevederile Regulamentului Senatului.