Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea cadrului legislativ pentru a accelera absorbţia fondurilor UE

euro
Guvernul României a adoptat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Noul act normativ va modifica actualul cadru legislativ pentru a accelera absorbţia fondurilor europene.

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvernul României vizează aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru toţi beneficiarii de fonduri europene care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile aferente serviciilor, bunurilor sau lucrărilor recepţionate şi acceptate la plată.

Actul normativ adoptat prevede ca cererile de plată şi documentele justificative aferente acestora care urmează să fie depuse de beneficiari la Organismele Intermediare sau la Autoritatea de Management pentru a beneficia de mecanismul decontării vor include şi facturile de avans prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate.