Categories
Magistraţi Ştiri

CSM – concurs pentru 70 de posturi de judecători

download
Un număr de 70 de posturi de judecători la judecătorii sunt scoase la concurs pentru candidaţii cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin cinci ani, a anunţat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Cererile de înscriere pentru concursul de admitere în magistratură pot fi depuse, până pe data de 16 iulie, la tribunalele în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii.

Potrivit unui anunţ postat pe pagina CSM, pe 25 august candidaţii vor susţine proba scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice la drept civil, drept penal, drept procesual civil şi drept procesual penal. La această probă candidaţii trebuie să obţină minim 70 de puncte pentru a fi declaraţi admişi.

“Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la cele două probe, în raport cu următoarea pondere 70 la sută – testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, 30 la sută – testul grilă de verificare a raţionamentului logic. Sunt declaraţi admişi în etapa a doua candidaţii admişi la fiecare dintree cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100”, se arată într-un anunţ postat pe pagina Consiliului Superior al Magistraturii.