Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect pentru funcţionarea eficientă a administraţiei publice

avocatPotrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă care ar putea fi adoptat de Guvern, este prevăzută desfiinţarea a mii de posturi la nivel central şi angajări la nivel local, la fel, limitarea la 12% a numărului şefilor din totalul angajaţilor şi reducerea cu 4% a posturilor din ministere.

De asemenea, prin proiectul de ordonanţă se mai propune ca autorităţile administraţiei publice locale care au posturi ocupate, în aparatul de specialitate, sub numărul stabilit prin ordonanţa de urgenţă să poată ocupa posturile respective, măsura neaplicându-se “pentru evidenţa persoanei, poliţie locală sau posturilor acordate suplimentar pentru implementarea de proiecte”.

Excepţie de la desfiinţarea posturilor vacante fac “posturile determinate ca diferenţă dintre numărul de posturi corespunzător categoriei unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din anexa nr. 1 (cea referitoare la numărul de posturi stabilit pentru fiecare categorie de unitate/subdiviziune administrativ-teritorială  – n. red.) la prezenta ordonanţă de urgenţă şi numărul posturilor ocupate, stabilit conform punctului 1 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare”.