Categories
Drept penal Legislaţie utilă

OUG 59/2013 – prevenirea şi combaterea corupţiei

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora în cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu sunt desfăşurate de o structură specializată, Direcţia generală anticorupţie,
având în vedere că adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei reprezintă unul din domeniile cu privire la care Comisia Europeană realizează o monitorizare strictă şi ţinând cont de necesitatea intensificării luptei împotriva acestui fenomen, în contextul elaborării raportului din cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare de la finele acestui an,
se impune adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, prin care se acordă lucrătorilor specializaţi ai Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne competenţa de a efectua, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi acte de cercetare penală dispuse de procurorul competent pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Alineatul (4) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Direcţia generală anticorupţie este structură a Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, specializată în prevenirea şi combaterea corupţiei.”

Art. II. – Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. – (1) Lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie a Ministerului Afacerilor Interne efectuează, în condiţiile legii, activităţi de prevenire şi descoperire a faptelor de corupţie, precum şi acte de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind următoarele categorii de infracţiuni:

a) infracţiunile prevăzute de art. 254 – 257 din Codul penal;
b) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dispoziţiile legale privind competenţele speciale ale altor organe de poliţie judiciară rămân aplicabile.”

Art. III. – Articolul 4 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 13 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. – Organele de cercetare ale poliţiei judiciare sunt organizate şi funcţionează în structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în structura Direcţiei generale anticorupţie, a Inspectoratului General al Poliţiei Române, a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi a unităţilor teritoriale ale acestora.”

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Bucureşti, 12 iunie 2013.
Nr. 59.