Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Social

Recalculul pensiilor militarilor

pensie

Adoptarea propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, stabileşte că pensiile militarilor care au fost diminuate prin Ordonanţa 1/2011 revin la cuantumul calculat pentru decembrie 2010 începând cu data de 1 octombrie.

Principalul motiv a schimbării metodei de clacul constă în faptul că pensiile beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională prin OUG 1/2011 au fost calculate înmulţind punctajul mediu anual corespunzător veniturilor realizate cu valoarea punctului de pensie. Din cauza distrugerii arhivelor sau deteriorării acestora în timp, documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor pentru calculul pensiei nu au putut fi obţinute în timpul prevăzut de ordonanţă. Pentru un număr însemnat de persoane care, din motive independente de voinţa lor, nu au putut dovedi veniturile în termenul legal, pensiile acestora s-au diminuat faţă de cel obţinut legal în baza legislaţiei anterioare.

Astfel, actul normativ înlătură inechităţile dintre beneficiarii ale căror venituri realizate au fost identificate şi cei cărora nu li s-au putut identifica veniturile şi menţine cuantumul pensiei avut înaintea recalculării, pentru beneficiarii ale căror pensii s-au diminuat.