Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Mai puţini membri în administraţia ASF

paper work

Proiectul Ordonanţei de Urgenţă 55/2013 care prevede reducerea numărului de membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi limitarea remuneraţiei acestora la nivelul celor de la BNR a trecut de Camera Deputaţilor cu 231 voturi pentru, 43 împotrivă şi 17 abţineri.

Ordonanţa prevede că ASF va fi condusă de către un Consiliu format din 11 membri (în loc de 17), din care vor face parte în continuare un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi trei vicepreşedinţi, ca membri executivi. Numărul membrilor neexecutivi a fost redus de la 12 la şase persoane, iar nivelului remuneraţiei membrilor Consiliului ASF a fost limitat la cel mult nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al BNR.

Pentru a fi numit membru în Consiliul ASF nivelului minim necesar de experienţă profesională în domeniul de specialitate este de zece ani. 

De asemenea, actul normativ adoptat de plenul Camerei Deputaţilor reglementează obligativitatea virării la bugetul de stat a unei cote de 80% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului de către ASF şi stabilirea unei cote de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând sumele compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului de muncă sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere din ASF.