Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noua Constituţie: Prevederi privind moneda naţională şi Banca Centrală

imagesComisia pentru revizuirea Constituţiei a aprobat completarea Legii fundamentale cu un nou articol care vine să stipulează noi prevederi cu privire la moneda naţională şi Banca Centrală.
Articolul 137 indice 1 a fost înaintat de către Forumul Constituţional, prin acesta precizându-se faptul că Banca Centrală are dreptul să emită însemne monetare pe teritoriul României.
”Banca Naţională a României este banca centrală a statului român, instituţie publică independentă, ale cărei prerogative, administrare şi funcţionare se reglementează prin lege, în conformitate cu normele de drept internaţional care decurg din tratatele la care România este parte. BNR este condusă de un Consiliu de Administraţie, ai cărui membri sunt numiţi de către Parlament pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit”, se arată prin articolul în discuţie.
Totodată, la alineatul 4 al articolului de lege este prevăzut faptul că, în conformitate cu tratatele constitutive şi actele legislative ale Uniunii Europene, prin lege organică, se pot reglementa – transferul de prerogative ale Băncii Naţionale a României la Banca Centrală Europeană, dar şi recunoaşterea circulaţiei şi înlocuirea monedei naţionale cu moneda euro.