Categories
Fiscalitate Ştiri

ANAF va prelua activitatea Gărzii Financiare

anaf
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se va reorganiza ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Gărzii Financiare (GF) şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor de administrare fiscală, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Personalul din cadrul Gărzii Financiare şi ANV care a ocupat, până la data reorganizării, funcţii publice specifice de comisar va fi încadrat pe funcţii publice generale în limita numărului de posturi aprobat pentru ANAF- aparat propriu şi unităţi subordonate, în condiţiile legii.

Proiectul prevede că la orice acţiune de control participă minimum doi inspectori antifraudă.

“Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în cazurile în care există indicii de săvârşire a unor fapte penale, poate să solicite Ministerului Afacerilor Interne să asigure personalul necesar pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de funcţionarii publici în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Afacerilor Interne şi ANAF”, se arată în document.

Aria de competenţă teritorială a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice corespunde regiunilor de dezvoltare, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Totodată, Nota de fundamentare precizează că funcţiile de conducere din cadrul ANAF vor fi reduse cu 30%.

De asemenea, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se organizează ca structură cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Personalul acestei direcţii îşi menţine drepturile salariale de care a beneficiat până la data dobândirii personalităţii juridice conform prezentei ordonanţe de urgenţă.

Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data reorganizării şi orice alte bunuri ale Gărzii Financiare şi ale Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ale direcţiilor generale ale finanţelor publice sunt preluate de ANAF şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, după caz.

Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului in termen de 30 zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe.