Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ

parlamentSenatorii au adoptat un proiect de lege care presupune că schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean în competenţa căruia se află unitatea şcolară.
Conform proiectului, în caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale.
“Înţelegând necesitatea avizului conform pentru a se împiedica schimbarea nejustificată a destinaţiei spaţiilor de învăţământ, cred totuşi necesară o descentralizare a deciziei şi implicit reducerea termenelor şi a birocraţiei în luarea deciziei. Ministrul Educaţiei, înainte de a hotărî, cere informaţii şi verificarea situaţiei la faţa locului, aspecte care se realizează tot prin inspectoratele şcolare judeţene şi nu prin trimiterea unor funcţionari din minister, pentru că numărul solicitărilor este de ordinul sutelor”, precizează iniţiatorul.
Proiectul are caracter de lege organică fiind adoptat tacit de Camera Deputaţilor, Senatul fiind for decizional.
Iniţiatorul proiectului este Ovidiu Ganţ, deputatul din partea minorităţilor naţionale.