Categories
Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

O nouă clasificare a serviciilor poştale propusă de ANCOM

images

Potrivit proiectului de decizie supus dezbaterii publice de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), se urmăreşte modificarea şi completarea regimului de autorizare generală aplicabil furnizorilor de servicii poştale, ca urmare a intrării în vigoare în luna martie a noului cadru legislativ în domeniul serviciilor poştale.

Astfel se urmăreşte transpunerea cât mai fidelă a actualului cadru general privind serviciile poştale în ceea ce priveşte condiţiile în care furnizorii beneficiază de regimul de autorizare generală, drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitate de furnizori. În elaborarea proiectului s-a avut în vedere şi clarificarea anumitor aspecte, aşa cum a rezultat că ar fi necesar din aplicarea legislaţiei secundare de către Autoritate.

Proiectul de decizie include reglementarea, la nivelul legislaţiei secundare, un nou tip de serviciu poştal, şi anume mandatul poştal pe suport hârtie , cecogramele  vor fi prevăzute ca serviciu poştal distinct inclus în sfera serviciului universal, serviciul schimb de documente nu va mai fi considerat serviciu poştal, iar serviciul publicitate prin poştă a trimiterilor poştale de până la 2 kg nu va mai aparţine sferei serviciului universal, formularul-tip al notificării actualizându-se în consecinţă.

Un alt aspect al proiectului constă în revizuirea procedurii de suspendare a dreptului de a furniza servicii poştale.