Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reprezentarea în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

logo
Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi functionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prevede posibilitatea pentru fiecare minister de a desemna un secretar de stat care să facă parte din acesta.

Există însă situaţii în care un minister/instituţie publică gestionează mai multe tipuri de risc, iar funcţiile de sprijin pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de acestea pot fi de o complexitate deosebită.
Este necesară reprezentarea în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi a Inspectoratului de Stat în Construcţii, întrucât acesta are atribuţii legate de punerea în siguranţa vieţii oamenilor în cazul producerii unui dezastru.

Pentru considerentele de mai sus se elaborează proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care a fost avizat de către ministerele interesate şi de către Consiliul Legislativ:

“Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 884 din 28 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera c) a alineatului (2) se modifică şi va avea urmatorul cuprins:

“c) membri: unul sau mai mulţi secretari de stat de la fiecare minister, în funcţie de tipurile de risc gestionate şi de complexitatea acestora, sau un adjunct al conducatorului fiecarei instituţii publice centrale prevăzute în anexa nr. 1 şi inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;”

2. La Anexa nr. 1, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, care va avea urmatorul cuprins:

“161. Inspectoratul de Stat în Construcţii”