Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor

descărcare

În vederea finalizării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a fost aprobată componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

Astfel prima şedinţă a Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor va avea loc joi, 6 iunie 2013, dată la care se va demara şi analiza tipurilor de dosare de soluţionat. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) a anunţat că pe ordinea de zi figurează aprobarea regulamentului Comisiei, alegerea vicepreşedintelui şi o analiză a tipurilor de dosare de soluţionat.

Atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor constau în:
– validarea/invalidarea în tot sau în parte a deciziilor emise de entităţile învestite de lege, ce conţin propuneri de acordare de măsuri compensatorii;
– dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor;
– asigură coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile;
– ia alte măsuri legale necesare aplicării legislaţiei.
Comisia Naţională preia atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Comisia este formată din 11 membri, lucrează în prezenţa a minimum 7 membri şi decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Componenţa Comisiei este următoarea: George Băeşu, preşedintele A.N.R.P. ; Florin Aurel Moţiu, secretar de stat, Ministerul Justiţiei; Ovidiu Puţura, secretar de stat, Ministerul Justiţiei; Bogdan Tohăneanu, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne; Eniko Katalin Lacziko, secretar de stat, Departamentul pentru Relaţii Interetnice; Dan Lucian Ştefan Mogoş, preşedinte al Agenţiei Domeniilor Statului; Cătălin Dumitru, Ioan Nasleu, Alexandru Niculae, vicepreşedinţi ai A.N.R.P. ; Daniel Ionescu, secretar general, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Bianca Marinela Lăcătuşu, consilier juridic în cadrul Cancelariei primului-ministru.