Archive for » iunie, 2013 «

259161-alcool„Chelului, tichie de mărgăritar îi mai trebuie!” Aşa ne lipseşte şi nouă, românilor, un flux mai mare de publicitate la băuturile spirtoase. Desigur, unora le-ar prii să-şi vadă reclama la ţuica din producţia proprie pe toate gardurile şi pe toţi stâlpii oraşelor.

Băutorul nu aşteaptă vreo invitaţie specială pentru a călca pragul birtului. În schimb, reclama la alcool, mai ales când e prea multă, îl convinge treptat pe cel inocent, predispus a-i cădea în capcană, că un păhărel-două nu strică. Dimpotrivă, paharul plin nu poate fi decât de bun augur, fiindcă este promovat peste tot prin reclame. La primul pahar, omul bea vin! La al doilea pahar, vinul bea vin. La cel de-al treilea pahar, vinul îl bea pe om. La spirtoase, însă, nu mai vorbim de pahare. Ci de înghiţituri!

În conţinutul actual al Legii 148/2000 privind publicitatea se prevede, la art. 13^1 alineatul (1) că publicitatea la băuturile spirtoase- aşa cum sunt ele descrise în Normele pentru definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase- este permisă numai în cazul reclamelor răspândite prin intermediul presei scrise, al televiziunii şi radioului. E deja suficient! Mai are, oare, băutura nevoie de publicitate, în condiţiile în care se vinde mai ceva decât pâinea caldă?!

După numărul decalitrilor pe care îi toarnă românul anual pe pâlnia gâtului s-ar zice că publicitatea e de prisos! Cu ea sau fără ea, alcoolul e marfă vandabilă. Nu zăboveşte prea mult sticla pe raft! Zici că nu descindem din marele Burebista, care-a ordonat tăierea viilor pe tot cuprinsul Daciei… Parcă jumătate din români îşi trag obârşia mai degrabă de la strajnicul Setilă, ortacul lui Harap-Alb.

Sau poate regele Burebista a avut motivele sale pentru o aşa măsură drastică! Pe vremea aceea, numărul redus de băuturi alcoolice disponibile (doar bere şi vin!) nu impunea descrierea acestora în lege iar neajunsurile produse nu puteau egala ravagiile pricinuite de consumul contemporan de alcool distilat!

De la alineatul (2) al articolului invocat aflăm că difuzarea publicităţii în programele audiovizuale nu se realizează altfel decât conform Deciziei CNA nr. 254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul. Mai mult …

regiuniPotrivit viceprim – ministrului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proiectul privind regionalizarea va fi gata până la sfârşitul lunii septembrie, după care va fi supus dezbaterii publice.
Vicepremierul a precizat că modificările aduse Constituţiei prevăd păstrarea judeţelor ca unităţi administrativ teritoriale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 

În contextul dificultăţilor economice şi financiare care afectează sectorul agricol din România, este importantă oferirea unui cadru legal producătorilor agricoli care să sprijine înfiinţarea de fonduri mutuale menite să îi ajute să facă faţă pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

Uniunea Europeană acordă sprijin producătorilor agricoli prin intermediul plăţilor directe şi al programelor de dezvoltare rurală, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 oferind statelor membre posibilitatea instituirii de ajutoare specifice membrilor pentru finanţarea înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale. Prin Regulamentul (CE) nr. 1.120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori se stabilesc anumite cerinţe în vederea finanţării, înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale, prin acordarea de ajutoare specifice.

Pentru agricultorii români este de mare interes implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, inclusă în propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2014 – 2020. În acest sens, reprezintă o prioritate sprijinul acordat pentru înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale, în vederea creşterii capacităţii agricultorilor de a face faţă riscurilor pentru continuarea producţiei agricole şi asigurarea securităţii alimentare.

Având în vedere stadiul avansat al negocierilor care se derulează la nivelul instituţiilor europene, asupra legislaţiei care proiectează noua Politică agricolă comună 2014 – 2020, neadoptarea măsurilor prin care se creează cadrul juridic necesar înfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, poate determina nefuncţionarea schemelor de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, propuse în proiectul de Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, care se finanţează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Mai mult …

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare”

 

ANEXĂ

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 63.137 din 23 aprilie 2013, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală – Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),

ţinând cont de prevederile măsurilor 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” şi 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. CE (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1, 22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

Mai mult …

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

INSTRUCŢIUNI

emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ţinând cont de numeroasele respingeri ale documentaţiilor de atribuire având la bază formulări restrictive ale cerinţelor de calificare privind studiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, precum şi având în vedere necesitatea reglementării unei abordări unitare a principalilor actori implicaţi în procesul achiziţiilor publice, s-a constatat necesitatea emiterii unei îndrumări cu privire la modalitatea de formulare a cerinţelor de calificare ce vizează capacitatea profesională;

în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următoarele instrucţiuni:

Mai mult …

Ana birchallPotrivit declaraţiilor deputatului social-democrat Ana Birchall, România face eforturi consistente pentru semnarea şi ratificarea Convenţiei de la Istanbul cu privire la violenţa împotriva femeilor.

Deputatul a mai adăugat că semnarea Convenţiei asupra Prevenirii şi Combaterii Violenţei împotriva Femeilor şi a Violenţei Domestice are un rol important pentru Guvernul României şi i se va acorda prioritate.

De asemenea, Ana Birchall a mai spus că la nivelul ţării noastre s-a început o campanie de informare în legătură cu importanţa Convenţiei.

„Am început o campanie de informare asupra importanţei Convenţiei, prin seminarii şi dezbateri programate în următoarea perioadă în întreaga ţară. Educaţia este cel mai puternic instrument pentru asigurarea echităţii şi egalităţii. De aceea, pentru a preveni violenţa în familie, practic orice formă de violenţă, fie că vorbim de violenţă fizică, emoţională, psihică, violenţă economică sau violenţă împotriva copiilor, trebuie să conştientizăm că violenţa nu este niciodată o soluţie. Violenţa mereu naşte violenţă”, a afirmat Ana Birchall.

Deputatul social-democrat a participat la Strasbourg la dezbaterea organizată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, pe tema progresului înregistrat în vederea implementării Convenţiei de la Istanbul, cu privire la violenţa împotriva femeilor.

constitutie
Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că o decizie privind organizarea referendumului pentru modificarea Constituţiei va fi luată în cadrul USL, punctând că trebuie ales momentul oportun şi că una din variante ar putea fi desfăşurarea consultării naţionale odată cu alegerile prezidenţiale.

El a susţinut că o variantă privind organizarea referendumului pentru modificarea Legii fundamentale ar putea fi concomitent cu alegerile prezidenţiale din 2014 şi a arătat că, în opinia sa, referendumul ar trebui organizat separat.

Antonescu a mai spus că în ceea ce priveşte atribuţiile şefului statului în cazul comasării referendumului pentru revizuirea Constituţiei cu alegerile prezidenţiale, din punctul său de vedere când intră în vigoare o Lege fundamentală aceasta se aplică.

De asemenea, el a susţinut, referindu-se la pragul la referendum, că liberalilor le convine orice variantă, inclusiv cea de 50%.

CCR
Curtea Constituţională a României va dezbate pe 4 iulie sesizarea PDL şi PP-DD referitoare la componenţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Sesizarea, semnată de cei 23 de senatori membri ai PDL, la care s-au adăugat 12 senatori ai grupului PP-DD, vizează Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bancare şi pentru modificarea unor acte normative, pe care contestatarii o consideră neconformă cu prevederile art. 1 alin. (3) şi (5), precum şi ale art. 115 alin. (4) din Constituţie, fiind astfel neconstituţională.

PDL invocă printre motivele de neconstituţionalitate încălcarea de către Guvern a condiţiilor constituţionale pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă în sensul că nu a existat o situaţie extraordinară şi nici urgenţa reglementării, dar şi încălcarea principiului constituţional al democraţiei pentru că, susţin autorii sesizării, ”alegerea membrilor Consiliului ASF a fost făcută de majoritatea parlamentară din rândul membrilor partidelor care formează această majoritate sau dintre cei agreaţi de către aceasta, propunerile opoziţiei parlamentare fiind total ignorate”.

Semnatarii sesizării susţin că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul lor.

Potrivit acestora, Curtea a constatat că ordonanţa de urgenţă trebuie să îndeplinească două condiţii şi anume: să fie emisă în cazuri excepţionale, iar măsurile adoptate să prezinte caracter de urgenţă.

descărcareGuvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă cu privire la taxele judiciare de timbru, care reduce numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 şi le actualizează cu costurile reale ale procesului judiciar, informează Ministerul Justiţiei.
Executivul a aprobat actul normativ, la propunerea MJ, fiind simplificate formalităţile premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată, prin eliminarea timbrului judiciar, ce era accesoriu taxei judiciare de timbru, care are în acest moment valori modice de 0,15 lei, 0,50 lei, 1 leu, 3 lei, 5 lei şi a cărui achiziţionare presupunea un efort suplimentar din partea justiţiabililor şi a avocaţilor.
„A fost redus numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 categorii, făcând sistemul de taxe mult mai uşor de asimilat şi de aplicat de către practicieni. Prin ordonanţa de urgenţă propusă spre adoptare, MJ a urmărit şi actualizarea taxelor judiciare fixe şi corelarea lor cu costurile reale ale procesului judiciar, în condiţiile în care cele mai multe dintre taxele fixe aveau un cuantum foarte mic, stabilit la nivelul anului 1997, cu o ultimă indexare în anul 2010 (exemple: 4 lei pentru cererea de recuzare sau de strămutare; 10 lei pentru ordonanţă preşedinţială; 19 lei acţiunea în grăniţuire)”, se precizează în comunicat.
MJ susţine că taxele fixe au fost mărite astfel încât veniturile obţinute să acopere, chiar dacă doar parţial, dar în mod real, costurile unui proces, având însă grijă ca acestea să rămână la un nivel corespunzător situaţiei economice generale, să nu împovăreze justiţiabilul şi să nu constituie o piedică în exercitarea liberului acces la justiţie. Mai mult …

avion francez rafale afp-51476Proiectul de lege ce prevede achiziţia a 12 avioane multirol de tip F-16 a fost adoptat.
Proiectul de lege aprobat vizează realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene” care prevede achiziţia unui număr de 12 avioane multirol, conform memorandumului aprobat de Guvern.
De asemenea, deputaţii au adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar.
Secretarul de stat în Ministerul Apărării Vasile Costea a arătat că prin eliberarea unor benzi de frecvenţe radio va fi asigurată suma de 97 de milioane de euro pentru plata primei tranşe la achiziţionarea avioanelor F-16.
Camera Deputaţilor este for decizional în cazul celor două proiecte legislative.