Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Închirierea unor spaţii aflate în administrarea MJ – proiect

download (2)Ministerul Justiţiei propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea acestuia.
În scopul organizării unui punct alimentar tip bufet de incintă, în vederea prestării de servicii de alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi, în imobilul care constituie sediul actual al Ministerului Justiţiei a fost identificat un spaţiu în suprafaţă de 75,50 mp, situat la mezaninul acestei clădiri. Imobilul se află în proprietatea publică a statului  şi este înregistrat cu nr. M.F. 35251, fiind actualmente în administrarea Ministerului Justiţiei.
Spaţiul identificat este compus din:
–   bucătărie, cu suprafaţa de 16,20 mp;
–   1 sală de mese, cu suprafaţa de 38,15 mp;
–   1 sală de mese, cu suprafaţa de 21,15 mp.
Art. 14 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele: ,,închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local”.
De asemenea, art. 14 alin. (2) din acelaşi act normativ prevede: ,,contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare”.
Conform proiectului, din chiria stabilită ca urmare a desfăşurării procedurii de licitaţie publică, care se plăteşte de către câştigătorul licitaţiei, o cotă-parte de 50% rămâne la dispoziţia Ministerului Justiţiei, iar restul de 50% se virează la bugetul de stat.
Proiectul de hotărâre nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare şi respectă dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.