Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Actualizarea valorilor de inventar a bunurilor statului – proiect

descărcare

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea MMSC prin Administrația Națională „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

Astfel având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor reevaluate, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. Valoarea de inventar prevăzută în conţinutul anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de Hotărâre de Guvern este cea înscrisă în evidenţa contabilă a administrației bazinale de apă.