Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012 ar putea fi amânat

downloadDupă ce în decembrie 2012, termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012 a fost amânat de la începutul lui 2013 la 1 iunie 2013, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă, pus în dezbatere publică pe site-ul MMFPSPV, se propune o nouă amânare, până în 1 ianuarie 2014. De asemenea, iniţiatorii proiectului de act normativ propun şi modificarea termenului până la care ar fi trebuit elaborate normele metodologice de aplicare a legii, de la 1 martie 2013, la 1 noiembrie 2013, precum şi modificarea datei până la care se realizează evaluarea furnizorului acreditat, de la 31 decembrie 2014, la 31 decembrie 2015.
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale reglementează un nou sistem de acreditare care priveşte atât furnizorii de servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate de acestea, având la bază criterii specifice şi standarde minime de calitate, iar procedura de acreditare se va aplica atât furnizorilor şi serviciilor sociale nou înfiinţate, cât şi celor care deţin în prezent certificat de acreditare eliberat în baza reglementărilor anterioare aprobării cadrului legal actual.
Potrivit proiectului de act normativ pus în dezbatere publică, se estimează că se vor adresa MMFPSPV aproximativ 3.255 de cereri în vederea acordării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi aproximativ 7.000 de cereri pentru acordarea licenţei de funcţionare pentru serviciile sociale.
Iniţiatorii proiectuluid de act normativ argumentează propunerea de amânare a aplicării legii prin faptul că standardele minime de calitate pentru unele tipuri de servicii sociale se află în plin proces de revizuire, prin numărul limitat de personal de la nivelul structurilor de specialitate în domeniul serviciilor sociale din cadrul MMFPSPV, care pe lângă atribuţiile de reglementare, monitorizare, implementare programe de interes naţional şi subvenţionare, vor primi atribuţii suplimentare de standardizare şi acreditare, dar şi prin numărul redus de inspectori sociali de la nivelul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială care, conform legii, îndeplinesc şi misiuni de control în ceea ce priveşte acordarea beneficiilor de asistenţă socială.