Categories
Legislaţie utilă Transporturi

Ordin MT nr. 733/2013 – autorizarea şcolilor de conducători auto

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) şi (3), art. 63 şi 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. – Se aprobă Programa de şcolarizare, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. – Anexele nr. 1 – 4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Direcţia generală transport terestru, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Regia Autonomă “Registrul Auto Român” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 12 octombrie 2009, se abrogă.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat

Bucureşti, 25 aprilie 2013.
Nr. 733.


*) Anexele nr. 1 – 4 se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 267 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.